W dniach od 23 do 25 października 2023r. odbyła się wizyta przygotowawcza w Hiszpanii, w celu przygotowania do realizacji projektu ERASMUS+ pn. „Zagraniczne praktyki uczniów ZSSiB w Głogowie drogą do sukcesu zawodowego” w ramach działania „Kształcenie i szkolenie zawodowe” Typ akcji KA122-VET- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-VET-000131473.
Wizyta miała na celu omówienie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, programu kulturalnego oraz poznanie warunków pobytu grupy rozpoczynającej praktyki 5 listopada 2023 r.
Podczas wizyty odbyło się również spotkanie z Panem Jakubem Wawrzonkowskim menadżerem biura Euromind.
Szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Sylwia Chodor oraz Pani Liliana Sobocińska nauczyciel języka angielskiego.

About Author