Wizyta przygotowawcza w Grecji „ Mobilność edukacyjna uczniów ZSSiB w Głogowie” 🇬🇷 🇵🇱
W dniach 15 -18.03.2024 r. odbyła się wizyta przygotowawcza w Grecji, w ramach realizacji programu Erasmus+. W wizycie uczestniczyły: Pani dyrektor Sylwia Chodor oraz Panie: Liliana Sobocińska i Joanna Ujazdowska. Celem wizyty było omówienie programu mobilności grupowej uczniów, celów i oczekiwanych rezultatów projektu, sposobów monitoringu i mentoringu, podpisanie umów między szkołami, a także rozeznanie wśród potencjalnych miejsc pobytu uczniów, zakwaterowania, wyżywienia, miejsc programu kulturowego.
Projekt: Mobilność edukacyjna uczniów ZSSiB w Głogowie
Szkoła: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143581

About Author