Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Agnieszki Hejmej – kuratora zawodowego III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującej Orzeczenia w Sprawach Karnych z Sądu Rejonowego w Głogowie za przeprowadzenie w dniu 26.09.2023r. bardzo ciekawych pogadanek dla uczniów klas pierwszych (ITa, ITb, ITc, ITd, Ia, Ib, Ic i Id).
Tematyka spotkania dotyczyła profilaktyki konsekwencji karnych popełnianych przestępstw m.in. cyberprzemocy, środków psychoaktywnych, zaśmiecania i zagrożenia bezpieczeństwa innych ludzi itp.
Jesteśmy wdzięczni, że co roku nasi uczniowie mogą korzystać z fachowej wiedzy i doświadczeń Pani kurator.
Spotkanie zorganizowały panie pedagog – Beata Kohlman i Magdalena Kędziora.

About Author