W dniach 14.02. – 18.02.2022r. uczniowie klas 1ta, 1tb (technikum) ora 1a, 1b i 1c (BS1st.) uczestniczyli w pięciu warsztatach on-line prowadzonych przez uczniów 1LO w Głogowie. Weronika, Nadia, Dominika oraz Michał  (zespół projektowy „Zwolnieni z teorii”) dzielili się z naszymi uczniami wiedzą na temat „Efektywnego uczenia się i motywacji”. Zgadzamy się ze słowami Arystotelesa, że „Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy”, dlatego jesteśmy wdzięczni za zaproszenie do realizacji projektu i przekazane informacje. Uczyć się też trzeba umieć – będziemy wdrażać poznane techniki i mnemotechniki w życie i liczymy, że znajdzie to także odzwierciedlenie w uczniowskich ocenach.

About Author