27.11.2018 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Wyższej Szkoły Bankowej  z Wrocławia. Pani Agnieszka Merwińska przeprowadziła  warsztaty poświęcone wystąpieniom publicznym oraz zapoznała uczniów dwóch klas czwartych technikum (4ta i 4tb)  z warunkami i organizacją systemu studiów l stopnia. Zainteresowani uczelnią uczniowie otrzymają na adres domowy pakiet przygotowujący do matury oraz informator WSB we Wrocławiu. Uczniów poszukujących wsparcia przy wyborze kierunku studiów zaprasza doradca zawodowy do gabinetu 108. 

About Author