Od 7 września 2020r. zmiany w planie lekcji. Przypominamy, że obowiązują dwa wejścia do budynku głównego szkoły: wejście A główne oraz wejście B boczne ( od strony GCKZ).

About Author