26 lutego 2017 r. druga grupa uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanychw Głogowie wyruszyła do Goetz w Niemczech na miesięczne praktyki zawodowe. Uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizują  zagraniczne staże w ramach projektu unijnego Erasmus+. Izba Rzemieślnicza w Goetz dysponuje  bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną z dziedziny odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednim kampusem dla młodzieży. W ramach realizacji programu praktyk uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz nauki praktycznej w formie warsztatowej. Plan realizacji praktyk zakłada również wycieczki branżowe do Magdeburga i Feldheim a także wycieczki kulturowe do Poczdamu i Berlina. Opiekę nad uczniami sprawują: p. I. Pęciak n-l przedmiotów OZE oraz germanista p. R. Kostrzewa. Do galerii zdjęć z wydarzenia zapraszamy w rozwinięciu.

2

3

4

5

1

 

About Author