Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.
W ramach tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych w naszej szkole odbył się dziś cykl spotkań w formie wykładowo-warsztatowej przygotowanej przez p. Annę Koman, spotkania z przedstawicielką SANEPID w Głogowie p. Barbarę Szlendak. Nad całością czuwały panie Beata Kohlman oraz Sylwia Matuszewska – szkolne pedagożki.

About Author