Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci oraz Komenda Powiatowa Policji w Głogowie serdecznie  zapraszają  na etapy powiatowe turniejów 2019. Turnieje odbędą się w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie  ul. Piastowska 2a. Szczegółowy harmonogram zawodów przedstawiamy w rozwinięciu.                                                                                                                                                                                        

  • 30.04.2019r.godz.900 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół  ponadgimnazjalnych (zespoły 3-osobowe + opiekun),
  • 29.04.2019r.godz. 900 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych grupa I uczniowie w wieku 10-12 lat ( 2 dziewczynki + 2 chłopców + opiekun),
  • 29.04.2019r.godz.900 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych grupa II pozostali uczniowie (zespoły 3-osobowe + opiekun).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w turnieju (uczestnicy  + opiekunowie) do dnia 12.04.2019r. godz. 15.00 w sekretariacie szkoły pod nr tel. 76/7277121,fax 76/7277120   lub pocztą elektroniczną e-mail: zssib@zssglogow.hg.pl

Turnieje odbędą się w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie  ul. Piastowska 2a. Rejestracja uczestników i opiekunów od godziny 8.30. Prosimy o dotrzymanie terminów zgłoszenia i punktualne przybycie.

Regulaminy Turniejów opublikowane są na stronach internetowych: www.policja.gov.pl; www.pzm.pl  oraz www.zssglogow.hg.pl

About Author