Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci oraz Komenda Powiatowa Policji w Głogowie serdecznie  zaprasza na etapy powiatowe turniejów 2018:

  • 25.04.2018r.godz. 900 Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych,
  • 24.04.2018r.godz.900 Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół gimnazjalnych,
  • 24.04.2018r.godz.900 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół  ponadgimnazjalnych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w turnieju (uczestnicy  + opiekunowie) do dnia 19.04.2018r. godz. 15.00 w sekretariacie szkoły pod nr tel. 76/7277121,  fax 76/7277120   lub pocztą elektroniczną e-mail: zssib@zssglogow.hg.pl

Turnieje odbędą się w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie  ul. Piastowska 2a. Rejestracja uczestników i opiekunów od godziny 8.30. Prosimy dotrzymanie terminów zgłoszenia i punktualne przybycie.

Regulaminy Turniejów opublikowane są na stronach internetowych: www.policja.gov.pl; www.pzm.pl

About Author