1035 wniosków zostało złożonych do Narodowej Agencji w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019. 287 wniosków zostało zatwierdzonych do realizacji na lata 2019-2021. Z dumą i satysfakcją informujemy, że znalazł się wśród nich wysoko oceniony wniosek naszej szkoły dotyczący miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej zatytułowany: „Odnawialne Źródła Energii – najlepsi kreują gospodarkę 4.0 poprzez praktyki zawodowe w Niemczech.” Zapraszamy uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum do naszej szkoły – z nami możecie uczyć się od pionierów kształcenia zawodowego,  a w przyszłości starać się o pracę w świetnie opłacanym sektorze.

About Author