4

 

Główne zadania i wykonywanie czynności:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych, wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody.

TUiSEO_foto

 

Środowisko i charakter pracy:

Miejsca pracy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są zróżnicowane i zależne od lokalizacji wykonywanej usługi. W większości są to budynki mieszkalne, magazynowe, przemysłowe, grunty na otwartych przestrzeniach oraz inne obiekty znajdujące się zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Praca ta wiąże się
z częstymi wyjazdami służbowymi. Montaż może odbywać się zarówno na gruncie, jak i na kondygnacji budynku oraz w hali produkcyjno- montażowej. W trakcie wykonywania pracy mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami pracy, np. praca na wysokości, niedoświetleniem, zbytnim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą pokryć na dachach. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zwykle pracuje w systemie jednozmianowym, w zespole.

 

Warunki kształcenia:

  • Nauka na kierunku trwa 4 lata.
  • Uczniowie w trakcie roku szkolnego realizują zagraniczne staże w ramach unijnego projektu Erasmus+ lub miesięczne praktyki u pracodawców rynku lokalnego.
  • Uczeń może zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się EUROPASS- Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ułatwiający posiadaczom zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

mecenas