TPS1

 

Główne zadania i wykonywanie czynności:
Technik pojazdów samochodowych organizuje obsługę i naprawy pojazdów samochodowych oraz diagnozuje i naprawia podzespoły, zespoły oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samo-chodowych.

samochodziarze

Środowisko i charakter pracy:

Technik pojazdów samochodowych jest zatrudniany w warsztatach obsługowo-naprawczych zaplecza motoryzacyjnego oraz w zakładach produkcyjnych. Pracuje w zespole lub kieruje zespołem pracowników. Technik pojazdów samochodowych pracuje zwykle w systemie jednozmianowym, 8 godzin dziennie.

 

Warunki kształcenia:

  • Nauka w szkole trwa 4 lata.
  • Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B.
  • W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach oraz praktykę zawodową.

 

Perspektywy zawodowe:

  • Uczeń może zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i dyplom technika pojazdów samochodowych.
  • Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się EUROPASS- Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ułatwiający posiadaczom zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.