Od 1 września klasa, w której  będą się uczyć uczniowie  się w zawodzie technik budowy dróg objęta zostanie patronatem Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego.

Media o nas:

https://myglogow.pl/pl/11_dzieje-sie/148204_nowy-perspektywiczny-kierunek-w-szkole-w-glogowie-pod-patronatem-pbd.html?fbclid=IwAR2_Fld-B4DZLzE_GN4HZxqTLB8iu-kQnPGYaIC2aacZoV2sRlf-A36VO60

http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=75347&Itemid=2

https://miedziowe.pl/content/view/109531/189/

About Author