6

Główne zadania i wykonywanie czynności:
Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa. Sprawuje nadzór budowlany i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

tech_bud_foto

Środowisko i charakter pracy:

Technik budownictwa pracuje w zespole. Bezpośrednio współpracuje z pracownikami różnych specjalizacji, inwestorami i inspektorami. Ma bardzo duży i różnorodny zakres obowiązków. Pracuje najczęściej w systemie jednozmianowym, 8 godzin dziennie. Praca ta jest bardzo aktywna i wymaga ciągłego ruchu. Technik budownictwa pracuje i przebywa wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty, które nadzoruje. Pracuje zarówno na wysokości, w głębokich wykopach, jak i wśród ciężkiego sprzętu, jest zatem narażony na zmienne warunki atmosferyczne oraz na większość możliwych zagrożeń w środowisku pracy. Musi być gotowy do pracy poza miejscem zamieszkania i do częstych podróży służbowych.

 

 

Warunki kształcenia:

  • Uczeń może zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i dyplom technika budownictwa.
  • Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się EUROPASS – Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ułatwiający posiadaczom zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.
  • Po ukończeniu szkoły absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach.
  • Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B.