W dniu 23 listopada 2017 r., w budynku Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, odbyła się uroczysta gala podczas, której wręczono nagrody laureatom XI edycji konkursu “TECHNIK ABSOLWENT 2017”, którego organizatorem na szczeblu okręgowym jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Legnicy. Komisja konkursowa brała pod uwagę wyniki na świadectwie szkolnym, w tym oceny z przedmiotów zawodowych, wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i matury oraz osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady).
 

Do konkursu zostali zgłoszeni najlepsi uczniowie z 14 szkół naszego regionu. Wyróżniono naszych uczniów kształcacych się w zawodzie technik pojazdów samochodowych
• Za udział nagrodę otrzymał Damian Bagiński
• Wyróżnienie Mateusz Dańczak
Przed wręczeniem nagród wszyscy zebrami mogli wysłuchać ciekawego wykładu „Nadeszła era robotów – roboty ramieniowe i mobilne. Gratulujemy uczniom byłej kl. IV Ta

About Author