13 marca 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych po raz kolejny wzięli udział w Przeglądzie Spektakli o Tematyce Profilaktycznej- TEATRAPIA 2014. Przegląd jest wspólną inicjatywą Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Honorowy Patronat nad Przeglądem sprawują Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski i Starosta Powiatu Głogowskiego, Rafael Rokaszewicz. W tym roku przedstawiliśmy spektakl pt. „Czy było warto?”. Scenariusz do sztuki napisany został przez Anetę Sołtys. W role bohaterów wcielili się: Natalia Pastuszko (I Ta), Oskar Niemaczek ( I Ta), Dominika Hirzyńska ( II Tc), Paulina Misztal ( II Tc), Daria Maturska ( II Tc), Kornel Kozieł (IV Tc), Michał Machata ( IV Tc) oraz Alicja Denuszek ( III Tc). Oprawą graficzną zajął się Jacek Gostyński z klasy III Tb. Nasza grupa zdobyła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych! Ponadto jedna z  uczennic – Dominika Hirzyńska –otrzymała szczególną nagrodę – „Osobowość Sceniczna”.

To już kolejne zwycięstwo naszej szkolnej grupy teatralnej. Przypomnijmy: w 2009 roku uczniowie ZSSiB zajęli I miejsce w Przeglądzie Spektakli o Tematyce Profilaktycznej („Idealista”), w 2010 roku- II miejsce („Wybór”), w 2011- I miejsce („A miało być tak pięknie”), natomiast w 2012 roku otrzymaliśmy najważniejszą nagrodę- Grand Prix („Droga donikąd”).
    Celem naszego spektaklu było zwrócenie uwagi młodych ludzi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek- alkoholu, narkotyków i środków odurzających. Poprzez sztukę młodzież miała możliwość wypowiedzenia się na temat uzależnień i ich konsekwencji, a sam udział pozwolił młodym ludziom na budowanie własnej wartości, rozwijanie zainteresowań oraz zintegrowanie. Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa i obiecujemy, że nadal będziemy godnie reprezentować naszą szkołę w Przeglądzie Spektakli o Tematyce Profilaktycznej- TEATRAPIA.

About Author