Każdego roku 31 maja obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem nikotyny. Tematem przewodnim – Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018r. był  – „Tytoń i choroby serca”. W naszej szkole dzień ten obchodziliśmy w środę – 30.05.2018r. Pani B. Szlendak z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Głogowie  wykonywała uczniom badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Zainteresowanie wzbudziła lalka do demonstracji szkodliwości palenia. Zaciągnięty dym papierosowy osadzał się na szklanej rurce wewnątrz lalki, dzięki czemu można było pokazać uczniom ile substancji smolistych przedostaje się do wnętrza płuc.

Organizatorami imprezy były panie pedagog: Beata Kohlman i Sylwia Matuszewska.

About Author