Okazuje się, że nasza szkoła jest skarbnicą wielu talentów. Nasza uczennica Karina Suchorukow zajęła II miejsce Festiwalu Sztuki Własnej „Zatoka twórczości”. Jej prace malarskie zdobyły uznanie surowego jury spośród wielu nadesłanych na ten konkurs.

 Celem Konkursu jest propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozbudzanie twórczej inwencji, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia oraz popularyzowania własnej twórczości w różnych kategoriach, w zależności od grupy wiekowej: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorem konkursu w tym roku w grupie najstarszej jest Gimnazjum nr 4, które zachęca wszystkich uczniów do zaprezentowania swojej twórczości w kategoriach poezja, proza, malarstwo, rysunek, fotografia, film, grafika komputerowa.

 

About Author