Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

1) mają zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

2) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł netto za sierpień 2016 r.

 Wnioski o stypendium można pobierać:

–  w szkole (u pedagogów szkolnych),

– ze strony internetowej szkoły lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

(http://www.mops.glogow.pl/index.php?strona=stypendia).

 Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dnia 14.09.2016 (środa) u pedagogów szkolnych: dr Beaty Kohlman i mgr Sylwii Matuszewskiej w salach 214 i 214 A.

Wniosek o przyznanie stypendium

Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym

About Author