Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa przyznawane jest uczniom i studentom zamieszkałym na trenie Gminy Miejskiej Głogów,

zgodnie z Uchwałą nr LXII/405/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r.

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych są przyznawane w oparciu o następujące kryteria:

 

  1.  Wyniki w nauce50%: Uczniowie, którzy posiadają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią nie niższą niż 4,80.

  2. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych35%.

  3. Osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie15%.

 

Wnioski o stypendium należy składać do 31 marca i do 31 sierpnia każdego roku.

Prezydent Miasta Głogowa podejmuje decyzję o wyborze stypendystów oraz określa wysokość przyznanych stypendiów.

Informacji o stypendium udzielają pedagodzy szkolni: dr B. Kohlman i mgr S. Matuszewska (s. 214 i 214 A).

 

Wniosek o przyznanie stypendium: POBIERZ

Oświadczenie: POBIERZ

Kryteria przyznawania stypendium: POBIERZ

Uchwała w sprawie przyznawania stypendium: POBIERZ