Indeks Start2Star to program stypendialny finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich. Projekt kierowany jest do uzdolnionych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Wsparcie finansowe ma umożliwić młodym ludziom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach w Polsce.

MATURZYSTO!

O uzyskanie stypendium można stypendium możesz ubiegać się, jeśli:

  • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
  • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
  • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0;
  • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
  • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1000 PLN od dwóch lat podatkowych.

UWAGA! Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1300 zł.

Zgłoszenia do 15 maja 2015.

Więcej informacji u pedagogów szkolnych.

About Author