MATURZYSTO!

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:

  • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
  • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
  • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0 oraz wykazujesz się aktywnością pozaszkolną;
  • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1000 PLN od dwóch lat podatkowych.

WIĘCEJ INFORMACJI W ROZWINIĘCIU

UWAGA!!! Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

 

Miesięczna wysokość stypendium wynosi brutto 1300 zł.

 

Zgłoszenia do 15 MAJA 2016 r.

 

Więcej informacji: tel. 22 537 71 62

lub na stronie: http://www.paga.org.pl

oraz: http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/ix-edycja-indeks-start2star/o-projekcie?lang=pl

 

Więcej informacji o stypendium można uzyskać u pedagogów szkolnych: dr B. Kohlman i mgr S. Matuszewskiej s. 214 i 214 A.

About Author