Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 1) mają zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

2) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł netto za sierpień 2015 r.

 

Wnioski o stypendium można pobierać:

–  w szkole (u pedagogów szkolnych),

– ze strony internetowej szkoły lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

 

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dnia 14.09.2015 (poniedziałek) u pedagogów szkolnych: dr Beaty Kohlman i mgr Sylwii Matuszewskiej w salach 214 i 214 A. 

 

Wniosek o przyznanie stypendium

About Author