Uczniowie, którzy brali udział w Projekcie nr RPDS.10.04.01-02-0025/17 pt.: „Szansa w zawodowcach” już od czwartku (12.09.2019r.) mogą aplikować o stypendium naukowe.
Stypendium naukowe przyznane będzie dla 7 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci, przy ulicy Piastowskiej 2 A, 67 -200 Głogów, którzy zostali zakwalifikowani do projektu „Szansa w zawodowcach” i jednocześnie wzięli udział w min. 1 formie wsparcia w projekcie, która została zrealizowana i zakończona. Stypendium naukowe przyznawane jest dla 1 ucznia z każdego zawodu nauczanego w Zespole Szkół, który otrzymał najwyższą średnią ocen w ostatnim semestrze.
Regulamin rekrutacji i przyznania stypendium znajduje się w gablocie obok sekretariatu i na szkolnej stronie internetowej.
Formularze zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły.
Kandydaci do projektu muszą dostarczyć do sekretariatu w terminie do 17.09.2019 r. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).
Komisja Rekrutacyjna ogłosi wyniki 20.09.2019 r.

About Author