Przypominamy o możliwości odbycia staży zawodowych w ramach projektu “Zawodowiec – dobry fachowiec” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Czas trwania stażu: 150 godz. Termin: lipiec, sierpień. Wynagrodzenie: 1750 zł

About Author