“Staże zagraniczne – uczymy się od pionierów” to projekt unijny Erasmus +, w którym będą uczestniczyli uczniowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie.

W połowie września 2015 roku uczniowie będą zdobywali specjalistyczną wiedzę z dziedziny odnawialnych źródeł energii w niemieckim instytucie Illut – Berlin i w firmach produkcyjnych na terenie landu Brandenburgia. Beneficjentami tego projektu będą także uczniowie, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016 na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Podobnie jak tegoroczni uczniowie, oni także odbędą miesięczne zagraniczne staże w drugim roku nauki w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. W związku z tym gorąco zachęcamy tegorocznych absolwentów gimnazjum do zainteresowania się ofertą edukacyjną naszej szkoły.

About Author