Dnia 22 marca 2016 r. gościliśmy w ZSSiB delegację z Poczdamu: p. Jeanette Kuplin (doradcę ds projektów) oraz p. Andreasa Lindsdorfa (kierownika zespołu). Pani Jeanette i pan Andreas przybyli do nas z Centrum Kształcenia w Götz koło Poczdamu z wizytą studyjną. W ośrodku tym nasi uczniowie odbędą w dniach 03 – 30 kwietnia 2016 r. staż zawodowy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Staż odbędzie się w ramach programu ERASMUS + – uczenie się przez całe życie, ukierunkowanego na kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej, projekt pt. “Staże zagraniczne – uczymy się od pionierów”. Wizyta przebiegła bardzo owocnie. Zostało podpisane porozumienie, w którym szczegółowo opisano świadczenia dla beneficjentów (uczniów) ze strony organizacji wysyłającej (szkoła) oraz organizacji przyjmującej (Centrum Kształcenia w w Götz). Omówiono wszelkie szczegóły dotyczące pobytu uczniów, zajęć praktycznych, programu kulturalnego.

Następnie nasi goście z zainteresowaniem zwiedzali zabytki Głogowa (m.in. Ratusz, Sukiennice, koszary, fosę) oraz poznawali historię naszego pięknego miasta. Przewodnikiem po zabytkach był p. Józef Wilczak, któremu serdecznie dziękujemy.

W spotkaniu ze strony szkoły uczestniczyli dyrektor szkoły oraz nauczyciele, którzy będą sprawowali opiekę nad uczniami w trakcie stażu.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ W ZAKŁADCE GALERIA.

About Author