Dzisiaj w naszej szkole odbyło się spotkanie z psychologiem szkolnym Panią Michaliną Małagowską dotyczące agresji i przemocy w szkole. Celem spotkania było przekazanie rzetelnej wiedzy i praktycznych informacji na temat mechanizmów przyczyniających się do powstawania przemocy w szkole, jej eskalacji, a także znaczenia grupy w procesie jej trwania. Podczas pogadanki młodzież wskazała jako jedno ze źródeł zachowań agresywnych środowisko rówieśnicze, wymieniając jako czynniki agresotwórcze: „niewłaściwe relacje” z kolegami, chęć „popisania się” przed innymi, brak poczucia akceptacji, chęć udawania kogoś innego – tzw. „twardziela”. Podczas spotkań Pani psycholog starała się odpowiedzieć na pytania młodzieży dotyczące tego w jaki sposób radzić sobie z przemocą i agresją, gdzie szukać wsparcia, jak zredukować czynniki ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych.

About Author