Dnia 9.01.2015 r., z inicjatywy szkolnego doradcy zawodowego, gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie: p. Agnieszkę Szymańską i p. Witolda Nietopiela. W spotkaniu brały udział dwie programowo najstarsze klasy ZSZ: 3a i 3b.

Pani A. Szymańska w swojej prelekcji skupiła uwagę zgromadzonych głównie na nowych propozycjach urzędu pracy, które obowiązywać będą w 2015 roku, min. rządowym programie: Wsparcie na starcie- Postaw na swój biznes i nowym sposobie współpracy UP z osobą bezrobotną. Każdy uczeń otrzymał pakiet informacyjny oraz wypełnił kwestionariusz oczekiwań, badający motywację do podjęcia pracy i gotowość do zmian.

Dnia 16.01.2015r. w podobnym spotkaniu uczestniczyli będą uczniowie klas programowo najstarszych z technikum ZSSiB w Głogowie.

About Author