Niech wspa­niałe świadec­twa miłości Oj­czyz­ny, be­zin­te­resow­ności i he­roiz­mu, ja­kich ma­my wiele w naszej his­to­rii, będą wyzwaniem do zbioro­wego poświęce­nia wiel­kim na­rodo­wym celom.

W myśl tych słów odbyło się w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przyszłe pokolenia „samochodziarzy” i „budowlańców” złożyły oficjalną przysięgę, iż będą dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować. Ślubowanie składali uczniowie dwóch klas technikum oraz trzech klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Sztandar Szkoły przekazali uczniowie klasy IV Tc – Paweł Weinert, Kornel Kozieł oraz Michał Machata. Nowymi opiekunami Sztandaru zostali uczniwoie klasy II Ta: Konrad Bartosiewicz, Karol Samul oraz Kacper Łabrosiewicz. Uroczystość „pełnoprawnego” wstąpienia w szeregi uczniów ZSSiB, a także przekazania opieki nad sztandarem szkoły młodszemu pokoleniu uświetniona została obecnością pocztu sztandarowego Związku Sybiraków Polskich.

About Author