samorzad uczniowski

Głównym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest nauczenie młodzieży podejmowania samodzielnych, ważnych decyzji dotyczących ich samych i życia szkoły. Opiekunem Samorządu są: p. Magdalena Stodulska i p.Magdalena Majerska.

Samorząd szkolny jest wybierany przez przedstawicieli poszczególnych klas w demokratycznych wyborach. W tym roku skład samorządu jest następujący:

 

Przewodnicząca: Paulina Jaskulska kl. 3 Tc

Zastępca: Arkadiusz Szałatkiewicz kl. 3 Ta

Zastępca: Krzysztof Tomaszewski kl. 3 A

Sekretarz: Natalia Głowacka kl. 3 Tc

Sekretarz: Barbara Wiśniewska kl. 3 Tc

Rzecznik praw ucznia: pan Zdzisław Skrzyński