W ZSSiB promujemy postawę wrażliwości na potrzeby innych, w związku z tym z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w akcję zainicjowaną przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ”Zumba charytatywna”. Wzięli w niej udział roztańczeni wolontariusze- uczniowie klasy 3TB, którzy niestrudzenie, półtorej godziny w pełnym słońcu, tańczyli na scenie pod Głogowskim Ratuszem.

Uczniowie-pod opieką p. Mai Stachowiak- wsparli także w dobrowolnej zbiórce leczenie i rehabilitację Honoraty Babuli. Uczestniczyliśmy w szczytnym celu, a taki zawsze napawa optymizmem i poczuciem wspólnoty – cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do takiego przedsięwzięcia.

 

 

About Author