Zakończyła się rekrutacja do projektu pt. „Mobilność edukacyjna uczniów ZSSiB w Głogowie”, realizowanego przez naszą szkołę w ramach Programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna. Projekt zakłada wyjazd 30 uczniów i 4 nauczycieli do Grecji w terminie: 7-20.04.2024 r.
Główne cele projektu to:
• Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, w tym w zakresie podstawy programowej w ramach takich przedmiotów jak język angielski, podstawy przedsiębiorczości, informatyka
• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszymi szansami oraz narażonymi na wykluczanie społeczne
• Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności członków kadry pedagogicznej oraz zarządzającej poprzez udział w zagranicznych mobilnościach.
• Wzmocnienie współpracy ze Szkołą przyjmującą oraz budowanie europejskiego wymiaru nauczania poprzez wymianę dobrych praktyk i współpracę międzynarodową.
• Wypracowanie wysokiej jakości rezultatów projektu oraz ich skuteczne upowszechnianie w postaci otwartych zasobów zapewniające dotarcie do nowych grup odbiorców.
Trzydziestu uczestników zostało wybranych na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez Komisję Rekrutacyjną.

About Author