REKRUTACJA UCZESTNIKÓW – UCZESTNICZEK  DO PROJEKTU PN. „NAUKA W POLSCE + PRAKTYKA W NIEMCZECH = SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO”. PROWADZONA JEST OD DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017.

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 

 Projekt skierowany jest do uczniów  technikum: technik pojazdów samochodowych oraz  technik budownictwa

 –  szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów kształcących się w zawodach wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  1. „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego” 

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie następujących szkół:                                                                                                                                                                     

– Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

– Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie

– Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie

– Technikum nr 6 w Głogowie

– Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie

Zasady naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego”.
Dokumenty dostępne są na stronie www.powiat.glogow.pl oraz na stronie internetowej szkoły www.zssglogow.hg.pl

Udzielane wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna i jest finansowany przez Unię Europejską.

 

 

About Author