Ogłaszamy nabór do projektu “Mobilność edukacyjna uczniów ZSSiB w Głogowie”  Typ Akcji KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Numer projektu 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143581. Ofertę kierujemy do uczniów klas:II Ta, II Tb, III Ta, III Tb  kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Projekt przewiduje wyjazd 30 uczniów do Grecji na 12 dni  od 07.04.2024r.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest dostarczenie do sekretariatu: Wypełnionej ankiety rekrutacyjnej do 16.02.2024r.

Ankiety rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje u Pani Sylwii Chodor lub Pana Mariana Kanigowskiego.

About Author