Informujemy, że rekrutacja do projektu Erasmus+2020: Odnawialne Źródła Energii -najlepsi kreują gospodarkę 4.0 poprzez praktyki zawodowe w Niemczech została zakończona. W kwietniu 2020 r. 16 uczniów zawodu Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wyjedzie do Izby Rzemieślniczej w Goetz w Niemczech w celu realizacji miesięcznych praktyk zawodowych. W dniu 16.01.2020 r.  z rodzicami uczniów wyjeżdżających na staż spotkały się p. Dyrektor – Sylwia Chodor, koordynator projektu – p. Joanna Gajdzińska i wychowawca klasy – p. Barbara Kazana. Podczas zebrania cele zagranicznego projektu i szczegóły jego organizacji zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej omówionej przez koordynatora projektu. Jesteśmy szczególnie usatysfakcjonowani faktem realizacji praktyk u lidera dualnego kształcenia zawodowego w Europie. W niemieckim ośrodku – w Izbie Rzemieślniczej w Goetz – usytuowane jest jedyne w Brandenburgii certyfikowane Centrum Kompetencji Racjonalnego Wykorzystania Energii – to gwarancja wysokiego poziomu praktyk zawodowych oraz ich jakości – i my tam będziemy 🙂

About Author