Zachęcamy nauczycieli, rodziców oraz uczniów do zapoznania się z informacjami dotyczącymi reformy systemu oświaty w Polsce, dostępnymi na stronie: http://reformaedukacji.men.gov.pl

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

  • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
  • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
  • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
  • tel. 22 34 74  312 – finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy
  • tel. 22 34 74 228 – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • tel. 22 34 74 195 – kształcenie branżowe

Broszura informacyjna

 

mapa-drogowa-reformy-edukacji-dobra-szkola

 

szkola-po-zmianie-plakat-dobra-szkola

About Author