Dotychczas do Rankingu Klas wliczały się dwie akcje: “Przebranie na Halloween” oraz akcja “Razem budujemy hospicjum”.

Zasady przydzielania punktów w akcji “Razem budujemy hospicjum” wyglądają następująco:

  • 10 pkt. przyznawano za udział
  • 20 dodatkowych pkt. za uzyskanie 1 miejsca
  • 10 dodatkowych pkt. za uzyskanie miejsc od 2 do 5.

1 miejsce klasa 4 Ta – 30 pkt. (10 pkt. za udział i dodatkowe 20 pkt. za pierwsze miejsce)

2 miejsce klasa 3 B – 20 pkt. (10 pkt. za udział i dodatkowe 10 pkt. za drugie miejsce)

3 miejsce klasa 1 E – 20 pkt. (10 pkt. za udział i dodatkowe 10 pkt. za trzecie miejsce)

4 miejsce klasa 4 Tc – 20 pkt. (10 pkt. za udział i dodatkowe 10 pkt. za czwarte miejsce)

5 miejsce klasa 3 Ta – 20 pkt. (10 pkt. za udział i dodatkowe 10 pkt. za drugie miejsce)

Pozostałe klasy otrzymały 10 punktów za udział w akcji, poza klasą 1 B, która nie wzięła udziału w akcji, a zatem nie otrzymała żadnych punktów.

 

PODSUMOWANIE RANKINGU KLAS PO OBU AKCJACH:

1 miejsce klasa 4 Ta – 41 pkt.

2 miejsce klasa 4 Tb – 35 pkt.

3 miejsce klasa 3 Tb – 29 pkt.

4 miejsce klasa 1 Tc – 21 pkt.

5 miejsce klasy 3 B / 1 E / 4 Tc / 3 Ta – 20 pkt.

Pozostałe klasy (poza klasą 1 B) – 10 pkt.

Klasa 1 B – 0 pkt.

 

About Author