18.01.2017r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę PWSZ w Głogowie. Pani Anna Włodarczyk omówiła zasady bolońskiego systemu studiowania oraz w ciekawy sposób przedstawiła ofertę edukacyjną wyższej uczelni. Uczniów klasy 4tc, którzy uczestniczyli w prelekcji, szczególnie zainteresowało nietypowe rozwiązanie dotyczące elastycznej formy studiowania: całkowicie bezpłatnej, głównie w godzinach popołudniowych, z uprawnieniami uczelni dziennej.

PWSZ w Głogowie ogłasza nabór na rok akademicki 2017/2018 do czterech instytutów: ekonomicznego, humanistycznego, politechnicznego i medycznego. Żadna z tych dziedzin nie jest bezpośrednio związana z kierunkiem budowlanym, reprezentowanym przez naszych uczniów, ale na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy nowe kwalifikacje na pewno będą atutem. Dlatego w swoich planach edukacyjnych warto wziąć pod rozwagę także i tę uczelnię.

About Author