Informujemy, ze w szkole realizowany jest projekt w ramach programu ERASMUS+. Tytuł projektu: ” U najlepszych doskonalimy kompetencje kluczowe – praktyki zawodowe OZE u niemieckiego Partnera.” Więcej informacji prezentujemy w rozwinięciu. 

 Akcji 1: Mobilność  Edukacyjna

 Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 76 760,00 EUR

W związku z tym,  ogłaszamy nabór do  projektu. Ofertę kierujemy do uczniów klasy II Tb  kształcącej się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Projekt przewiduje wyjazd 16 uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na 4 tygodniową praktykę zawodową  w terminie od 06.05.2019r. do 31.05.2019r.

Warunkiem przystąpienia do  projektu jest dostarczenie do sekretariatu: Wypełnionej ankiety   rekrutacyjnej do 02.01.2019r.

 Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:

  1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu
  2. ocena z zachowania
  3. zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach , udział  w imprezach szkolnych ,
  4. średnia ocen z przedmiotów zawodowych, frekwencja,
  5. ocena z języka niemieckiego

 

Szczegółowe informacje u pana Mariana Kanigowskiego

About Author