Komenda Powiatowa Policji w Głogowie zorganizowała 26.01.2023r. spotkanie dla uczniów naszej szkoły. Klasy 1Ta, 1Tb, 2Ta, 1a, 1e i 1c wzięły udział w pogadance ukierunkowanej na ograniczenie przestępczości, demoralizacji i innych zjawisk kryminogennych wśród młodzieży. Spotkanie poprowadziła funkcjonariuszka Zespołu Do Spraw Profilaktyki Społecznej z Wydziału Prewencji KPP w Głogowie pani Emilia Reguła.

About Author