22 września, kilka minut po godz. 10 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie przeprowadzono próbną ewakuację. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynki szkoły. Celem takiej  próbnej ewakuacji jest zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku występowania potencjalnych zagrożeń.

About Author