Wizyta kl. II TB w ramach praktyk zawodowych w miejscowości Feldheim, która jest samowystarczalna energetycznie. Całe zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło zaspokajane jest z odnawialnych źródeł energii. Zwiedzanie farmy fotowoltaicznej z systemem nadążnym oraz wnętrza generatora wiatrowego o mocy 3MW.

About Author