08 kwietnia 2018 r. kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie wyruszyła do Goetz w Niemczech na miesięczne praktyki zawodowe. Uczniowie kl. 2 tc technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizują  zagraniczne staże w ramach projektu unijnego Erasmus+.

Izba Rzemieślnicza w Goetz dysponuje  bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną z dziedziny odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednim kampusem dla młodzieży. W ramach realizacji programu praktyk uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz nauki praktycznej w formie warsztatowej. Plan realizacji praktyk zakłada również wycieczki branżowe do Magdeburga i Feldheim a także wycieczki kulturowe do Poczdamu i Berlina. Opiekę nad uczniami sprawują: p. I. Pęciak n-l przedmiotów OZE,  germanista p. R. Kostrzewa oraz p. M. Kanigowski n-l przedmiotów zawodowych i p. L. Malica n-l przedmiotów zawodowych. 

About Author