Kolejny raz uczestniczymy w projekcie unijnym  Erasmus +. Nasz nowy projekt pt. „U najlepszych doskonalimy kompetencje kluczowe – praktyki zawodowe OZE u niemieckiego Partnera” został pozytywnie oceniony  w konkursie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Uczniowie klas drugich o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą w  roku szk. 2017/18 oraz 2018/19 zdobywali wiedzę i umiejętności w Niemczech. Autorami projektu są :  Joanna Gajdzińska i Leszek Malica.

About Author