Kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie wyruszyła do Goetz w Niemczech na miesięczne praktyki zawodowe. Uczniowie kl. 2 TB technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizują zagraniczne staże w ramach projektu unijnego Erasmus+. Tytuł projektu: ” U najlepszych doskonalimy kompetencje kluczowe – praktyki zawodowe OZE u niemieckiego Partnera”.


Izba Rzemieślnicza w Goetz dysponuje bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną z dziedziny odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednim kampusem dla młodzieży. W ramach realizacji programu praktyk uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz nauki praktycznej w formie warsztatowej. Plan realizacji praktyk zakłada również wycieczki branżowe do Magdeburga i Feldheim a także wycieczki kulturowe do Poczdamu i Berlina.

About Author