Wśród hierarchii zawodów według poważania społecznego wysoko plasuje się zawód policjanta. Warunki przyjęcia do Policji i etapy rekrutacji omówili w poniedziałek uczniom klas 4tb i 4tc przedstawiciele jednostki Policji w Głogowie. Oprócz wymogów formalnych na podkreślenie zasługują niezbędne predyspozycje osobowościowe: opanowanie, odporność psychiczna, szybkość myślenia i reakcji oraz umiejętność odnalezienia się w sytuacjach kryzysowych. Takie spotkanie to okazja do tego, aby przyjrzeć się wnikliwiej swojemu temperamentowi, osobowości i charakterowi.

About Author