Zatrudnienie w Policji, czemu nie ?! Pogadanki nt. zasad bezpieczeństwa
23.03.2022r. gościliśmy w naszej szkole zastępcę komendanta Policji w Głogowie komisarza Grzegorza Niewiadę, zastępcę naczelnika ds. do walki z przestępczością gospodarczą podkomisarza Krzysztofa Samborowicza, zastępcę oficera prasowego, policjantkę w zespole profilaktyki społecznej sierżant sztabową Emilię Regułę oraz pracownika cywilnego w zespole profilaktyki społecznej Emilię Molisak. W auli szkolnej odbyło się spotkanie poświęcone warunkom, zasadom i możliwościom zatrudnienia w Policji. Wzięli w nim udział uczniowie trzech klas 4Ta, 4Tb i 3d.
Pracownicy Policji odbyli również spotkania z uczniami w klasach (IIIa, ITb, IIIc, IIa, Ia, IIITc) nt. zachowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych oraz omówili wynikające z tego konsekwencje (np. w przypadku agresji, uzależnień, cyberprzemocy itp.).

About Author