Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie Sebastian Jeżewski i Kacper Kuczak z klasy II Ta zajęli I miejsce, natomiast Dawid Dydo z klasy III Tb- III miejsce, w konkursie zorganizowanym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną  „Moja najciekawsza praktyka”. Konkurs adresowany był do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych, Szkół Branżowych oraz Szkół Technicznych należących do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Celem konkursu było promowanie użytecznych umiejętności zawodowych zdobytych podczas praktyk w zakładzie pracy oraz  propagowanie znaczenia praktyk zawodowych dla późniejszych wymiernych korzyści.

   Uczniowie w trzyminutowym filmie przedstawili swoje spojrzenie na praktyki związane z profilem swojego kształcenia: technik pojazdów samochodowych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nagrody zostały wręczone podczas Konferencji “Zawodowa Strefa 2017”, która odbyła się w PWSZ w Legnicy,  przez Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka. Podczas Konferencji uhonorowano również osiągnięcia ucznia klasy III Tb Dawida Dydo. Doceniono tez pracę nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Leszka Malicy.

Podczas Konferencji odbył się również panel dyskusyjny „Szkoła branżowa -powrót do przeszłości,czy szansa na przyszłość “. Podczas, którego poruszono zagadnienie kształcenia dualnego oraz szkolnictwa branżowego i technicznego na Dolnym Śląsku. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Wśród nich m.in: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, firm działających w LSSE, samorządowcy, naukowcy, parlamentarzyści, studenci i uczniowie.

About Author